Advances in global optimization

 • Advances in global optimization
 • 版本:1
 • 作者 :David Gao, Ning Ruan, Wenxun Xing (ed.)
 • 年份 :2015
 • 编号 :3319083767, 9783319083766, 9783319083773
 • 总页数 :522
 • 语言 :English
 • 文件类型 :pdf
 • 大小 :5 Mb (5703696)
 • 秘钥 :A1A70AFD63AC3EDCDCB033D3792843
 • 简介 :
  暂无 广州为民服装辅料有限公司专注研发生产五金皮标牌、绣花标、烫画、纽扣、拉链、滴塑商标、硅胶商标、织带、帽绳、裤腰绳、服装、箱包、鞋帽辅料等产品。官网:http://www.58pink.com
  展开
点击下载
已有3567次下载