Trigonometry [RENTAL EDITION] (12th Edition)

 • Trigonometry [RENTAL EDITION] (12th Edition)
 • 版本:12
 • 作者 :Margaret L. Lial, John Hornsby, David L. Schneider, Callie J. Daniels
 • 年份 :2020
 • 编号 :0135924189 ,9780135924181
 • 总页数 :594
 • 语言 :English
 • 文件类型 :pdf
 • 大小 :74.3Mb
 • 秘钥 :f3c6a4cfc71a349d6b8388d6302c99
 • 简介 :
  广州为民服装辅料有限公司专注研发生产五金皮标牌、绣花标、烫画、纽扣、拉链、滴塑商标、硅胶商标、织带、帽绳、裤腰绳、服装、箱包、鞋帽辅料等产品。官网:http://www.58pink.com
  展开
点击下载
已有2000次下载