Resource Allocation for OFDMA Systems

 • Resource Allocation for OFDMA Systems
 • 版本:1st ed.
 • 作者 :Chen Chen, Xiang Cheng
 • 年份 :2020
 • 编号 :978-3-030-19391-1;978-3-030-19392-8
 • 总页数 :140
 • 语言 :English
 • 文件类型 :pdf
 • 大小 :3.7 Mb
 • 秘钥 :2f5889456ceec14a8e55256e04ff63
 • 简介 :
  广州为民服装辅料有限公司专注研发生产五金皮标牌、绣花标、烫画、纽扣、拉链、滴塑商标、硅胶商标、织带、帽绳、裤腰绳、服装、箱包、鞋帽辅料等产品。官网:http://www.58pink.com
  展开
点击下载
已有2000次下载