Generalized Principal Component Analysis

 • Generalized Principal Component Analysis
 • 版本:1
 • 作者 :René Vidal, Yi Ma, S.S. Sastry (auth.)
 • 年份 :2016
 • 编号 :9780387878102, 9780387878119
 • 总页数 :XXXII, 566
 • 语言 :English
 • 文件类型 :pdf
 • 大小 :13 Mb (13466673)
 • 秘钥 :F1E293FB3946E46EDC07
 • 简介 :
  暂无 广州为民服装辅料有限公司专注研发生产五金皮标牌、绣花标、烫画、纽扣、拉链、滴塑商标、硅胶商标、织带、帽绳、裤腰绳、服装、箱包、鞋帽辅料等产品。官网:http://www.58pink.com
  展开
点击下载
已有3569次下载